Περιφερειακός Νεάπολης και νέος δρόμος Νεάπολη – Παλαιόκαστρο

 Το έτος  2021 στο δρόμο Νεάπολη – Παλαιόκαστρο έγιναν εργασίες διαμόρφωσης διατομών, κατασκευή οδοστρωσίας, τεχνικών έργων και τσιμεντοστρώσεων ή και  ασφαλτόστρωσης καθώς και  τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης, για την βελτίωση της υφιστάμενης χωμάτινης οδού.

Ο Δήμος Μονεμβασίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Λακωνίας, έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υποβληθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή νέου δρόμου προς τον οικισμό του Παλαιοκάστρου, καθώς και περιφερειακής οδού που θα παρεμβάλει την κίνηση των οχημάτων από το παραλιακό μέτωπο της Νεάπολης. 

Συγκεκριμένα ο νέος δρόμος θα περιλαμβάνει δύο τμήματα:

Το Τμήμα Α αφορά την κατασκευή νέας αρτηρίας, περιμετρικά του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και η οποία θα αποτελέσει τμήμα της επαρχιακής οδού προς Λάχι – Αγ. Νικόλαο, απαλλάσσοντας την πόλη από τη διαμπερή υπεραστική κυκλοφορία.

 Το Τμήμα Β,  θα ξεκινά από την παραλία της Νεάπολης εκεί που απολήγει η ήδη κατασκευασθείσα περιφερειακή οδός ( ΡΕΒΑΝΣ)  και μέσω μιας παραλιακής χάραξης καταλήγει στο λιμάνι και τον ομώνυμο οικισμό του Παλαιόκαστρου.

Σκοπός της νέας οδού είναι η επίτευξη της προσπέλασης του λιμανιού του Παλαιόκαστρου μέσω ενός σύγχρονου και ασφαλούς δρόμου, ο οποίος  θα ακολουθήσει την υφιστάμενη χάραξη, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επεμβάσεις στη μορφολογία του εδάφους.

Με την κατασκευή της νέας οδού θα αποφευχθεί η διέλευση της κυκλοφορίας από το εσωτερικό της Νεάπολης που οδηγεί στη διάσπαση του αστικού ιστού, στην ένταση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, στην αύξηση των οχλήσεων από ηχητικούς και ατμοσφαιρικούς ρύπους, στην αύξηση της επικινδυνότητας και γενικά στην υποβάθμιση της πόλης και του αστικού περιβάλλοντος.

Ο δρόμος θα περιλαμβάνει δύο λουρίδες κυκλοφορίας πλάτους  3,75 μέτρων έκαστη, ενώ προβλέπεται  και πεζοδρόμιο πλάτους 2,00 m και ύψους 0,15 m, για την ασφαλή κίνηση των πεζών.

Δείτε επίσης