Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών

Στόχος της παρέμβασης αποτέλεσε η ορθή, λειτουργική ανασχεδίαση των παιδικών χαρών του Δήμου μας, έτσι ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, με απώτερο σκοπό κυρίως τη βέλτιστη σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης των παιδιών, όλων των ηλικιακών ομάδων

  • Προϋπολογισμός:
     221.910,4 €.

Δείτε επίσης