Πρόταση Αναβάθμισης των υφιστάμενων διαδρομών πεζοπορίας Δήμου Μονεμβασίας

Πρόταση Αναβάθμισης των υφιστάμενων διαδρομών πεζοπορίας Δήμου Μονεμβασίας, υπέβαλε στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ο δήμος μας.
Ο Δήμος Μονεμβασίας διαπιστώνοντας την ανάγκη για την αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών-διαδρομών και στις πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, υπέβαλε πρόταση στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) προϋπολογισμού 789.644,59 ευρώ.
Με την πρωτοβουλία αυτή, στοχεύουμε στην υλοποίηση ενός οργανωμένου σχεδίου συντήρησης-καθαρισμού και προβολής του δικτύου μονοπατιών, έτσι ώστε οι επισκέπτες, αλλά και οι ντόπιοι να έχουν τη
δυνατότητα να απολαύσουν τη μοναδική ομορφιά του τόπου μας, μέσα από οργανωμένες και προστατευμένες διαδρομές. Πρόκειται για δράσεις που θα αναδείξουν το δασικό και πολιτιστικό πλούτο που διαθέτει ο δήμος μας.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με γνώμονα τη διατήρηση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος με τις ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις και αφορούν:

 • Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους,
 • Προμήθεια πινακίδων σήμανσης κατεύθυνσης μονοπατιού,
 • Προμήθεια και Τοποθέτηση πινακίδων:
  α) Θέσης
  β) Εισόδου με χάρτες και πληροφορίες διαδρομών, ενημέρωσης για θέα,
 • Προμήθεια και τοποθέτηση Ξύλινων Περιπτέρων έκτακτης ανάγκης/ανάπαυσης,
 • Προμήθεια και τοποθέτηση αισθητήρων καταγραφής διερχομένων,
 • Ψηφιακή Σήμανση Δικτύου Μονοπατιών και Δράσεις Διάχυσης- Προβολής-Προώθησης.

Βασικοί και κρίσιμοι στόχοι είναι το έργο: Να αναπτύσσει τον εναλλακτικό τουρισμό, να ενσωματώνει την κοινωνία των πολιτών, αφού η εγκατάσταση της σήμανσης καθώς και οι εργασίες που απαιτούνται θα εκτελεστούν με τη συνδρομή τοπικών κοινωνικών φορέων και τέλος να προωθεί την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, αφού η συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς και τις τοπικές δραστηριότητες της περιοχής θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ελκυστικού τουριστικού πακέτου, το οποίο θα προωθήσει και θα ενισχύσει σημαντικά την επισκεψιμότητα του προορισμού.

 • Προϋπολογισμός:
   789.644,59 €.

Δείτε επίσης