Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασιάς, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. Πρωτ. 1084/29.06.2022 με Κωδικό “08_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039 «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί για το χρόνο υποβολής των προτάσεων, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2023 θα υποβάλλει πρόταση ποσού 610.000,00€ που αναλογεί στο Δήμο μας σύμφωνα με το παράρτημα Α της πρόσκλησης, προκειμένου να προμηθευτεί νέες εφαρμογές και τεχνολογικά μέσα που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος. Η υλοποίηση ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζονται από τοπικά παραγόμενα δεδομένα στοχεύει σε πιο αποδοτικές, καινοτόμες
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων, ενώ η αξιοποίηση τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών.
Περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

 • Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης
 • Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων
 • Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων
 • Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων
 • Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών
 • Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων (πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιάς , σεισμού κλπ.)  εντός των ορίων του δήμου και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του
 • Ψηφιοποίηση τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς (η κατοχή και νομή των οποίων ανήκει στον δήμο)
 • Ολοκληρωμένη υποδομή  προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις  (Network Firewall,Endpoint security, κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας
 • Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ
 • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
 • Δράσεις προβολής και δημοσιότητας

Δείτε επίσης