Συντηρήσεις και επισκευές δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Βοιών

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που υπέστη το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ. Νεάπολης και της Τ.Κ Αγίου Νικολάου από τη μεγάλη πυρκαγιά της 17 έως 20 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκαν αντικατάσταση υδραυλικού εξοπλισμού, βελτίωση αντικατάσταση κατεστραμμένων αγωγών κ.α.

  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
    Προϋπολογισμός
    :  600.000 €.

  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
    Προϋπολογισμός
    :  250.000 €.

Δείτε επίσης