Συντηρήσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Βοιών μετά την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015

Προκειμένου να βελτιωθεί το δημοτικό οδικό δίκτυο λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς της 17 έως 20 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκαν Εργασίες Οδοστρωσίας, Ασφαλτικές Εργασίες, τσιμεντοστρώσεις κ.α στα δημοτικά διαμερίσματα Νεάπολης, Λαχίου, Αγίου Νικολάου, Μεσοχωρίου και Φαρακλού

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Τ.Κ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ ΦΑΡΑΚΛΟΥ
  Προϋπολογισμός
  :  1.750.000 €.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΙΟΥ
  Προϋπολογισμός
  : 500.000 €.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  Προϋπολογισμός
  : 500.000 €.

Δείτε επίσης