Συντήρηση – Επισκευή κτιρίου Γυμνασίου Νεάπολης

Το έργο αφορά την συντήρηση και επισκευή κτηρίου πρώην Γυμνασίου Νεάπολης εντός του οποίου θα στεγαστεί η Ακαδημία Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Νεάπολης.

Η Συντήρηση και Επισκευή του πρώην Γυμνάσιου της Κοιν. Νεάπολης Βοιών Ε=1.630τμ, εντός του οποίου θα στεγαστεί η υπό ίδρυση Ακαδημία Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Νεάπολης, αφορά στην επισκευή όλων των κτηρίων, με επιστρώσεις ψυχρών – φωτοκαταλυτικών αυτοκαθαριζόμενων υλικών, νέες εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, πυροπροστασίας, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών/ασθενών ρευμάτων και αντικεραυνικής προστασίας, μηχανικός αερισμός – κλιματισμός (Θέρμανση και Ψύξη) καθώς και κατασκευή νέου ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α με μεταλλικό φέροντα οργανισμό.

Επίσης ανακατασκευάζεται ο κεντρικός προαύλιος χώρος από ψυχρά υλικά με φωτοκαταλυτική επεξεργασία, εκατέρωθεν του οποίου διαμορφώνονται επιμέρους νέοι χώροι πρασίνου και φύτευσης καθώς και νέα κεκλιμένα επίπεδα – ράμπες καθιστώντας όλα τα επίπεδα του πρώην σχολικού συγκροτήματος προσβάσιμα με αμαξίδιο.

  • Προϋπολογισμός:
     1.538.938 €.

Μετά την υποβολή πρότασης,  την οριστική ένταξη έλαβαν τα έργα του Δήμου Μονεμβασίας «Συντήρηση και Επισκευή κτηρίου Γυμνασίου Νεάπολης» προϋπολογισμού 1.538.938,00 € και «Ανακατασκευή πεζοδρομίων  Κοιν. Νεάπολης» προϋπολογισμού 216.640,67 € αντίστοιχα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η Συντήρηση και Επισκευή του πρώην Γυμνάσιου της Κοιν. Νεάπολης Βοιών Ε=1.630τμ, εντός του οποίου θα στεγαστεί η υπό ίδρυση Ακαδημία Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Νεάπολης, αφορά στην επισκευή όλων των κτηρίων, με επιστρώσεις ψυχρών – φωτοκαταλυτικών αυτοκαθαριζόμενων υλικών, νέες εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, πυροπροστασίας, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών/ασθενών ρευμάτων και αντικεραυνικής προστασίας, μηχανικός αερισμός – κλιματισμός (Θέρμανση και Ψύξη) καθώς και κατασκευή νέου  ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α με μεταλλικό φέροντα οργανισμό.

Επίσης  ανακατασκευάζεται ο κεντρικός προαύλιος χώρος από ψυχρά υλικά με φωτοκαταλυτική επεξεργασία, εκατέρωθεν του οποίου διαμορφώνονται επιμέρους νέοι χώροι πρασίνου και φύτευσης καθώς  και νέα κεκλιμένα επίπεδα – ράμπες καθιστώντας όλα τα επίπεδα του πρώην σχολικού συγκροτήματος προσβάσιμα με αμαξίδιο.

          Η Ανακατασκευή πεζοδρομίων Κοιν. Νεάπολης, θα πραγματοποιηθεί σε τμήμα της οδού Ακτή Βοιών, από γέφυρα ποταμιάς έως πρώην Γυμνάσιο, εντός σχεδίου πόλης. Ειδικότερα θα γίνουν: Καθαίρεση των υπαρχόντων πεζοδρομίων από άοπλο σκυρόδεμα συνολικής επιφάνειας 1.896,39μ2. Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα χωρίς να μεταβάλλονται τα γεωμετρικά στοιχεία των υπαρχόντων πεζοδρομίων (πλην τοπικών παρεμβάσεων για την διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ) σε συνολικό μήκος 444,61μ με παράλληλη κατασκευή ρείθρου από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πλάτους 0,20μ και πάχους 0,12μ. Κατασκευή ειδικού χυτού βοτσαλωτού δαπέδου σε επιφάνεια 1.668,45μ2. Το βοτσαλωτό πέραν των προβλεπόμενων αρμών, θα διακόπτεται από φιλέτα μαρμάρου κάθετα στο πεζοδρόμιο ανά 6,20μ, πλάτους 0,10μ και πάχους 0,03μ, Στα πεζοδρόμια θα δημιουργηθεί όδευση τυφλών με πλάκες πλευράς 0,40μ, και θα διαμορφωθούν 11 κεκλιμένες διαβάσεις στο τελείωμα των πεζοδρομίων.

Η ένταξη των έργων στο εν λόγω πρόγραμμα είναι η συνέχιση των μεγάλων έργων που εκτελούνται στην Κοινότητα και αποτέλεσμα  συνεχούς και επίμονης προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.

Δείτε επίσης