Προμήθεια και Εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το Κάστρο της Μονεμβασιάς και συνοδά έργα

Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία τελεφερίκ για την εξασφάλιση της πρόσβασης εμποδιζόμενων ατόμων και ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην Άνω Πόλη Μονεμβασίας, αλλά καιτην ταχύτερη προσέγγιση σε αυτή στο πλαίσιο της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση δικτύου διαδρομών περιήγησης στον αρχαιολογικό χώρο της Άνω Πόλης και σύνδεσης του τελεφερίκ με επισκέψιμα μνημεία της Άνω Πόλης

 • Προϋπολογισμός:
   6.800.360 €.

Εντάχθηκε το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας και συνοδά έργα» προϋπολογισμού 6.800.360,00 € στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, η απόφαση χρηματοδότησης (ΑΔΑ: ΨΨΖΩΗ-ΦΕΤ) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ακολουθεί το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
​​​​​​​​​Δελτίο Τύπου – ​​​​​​​20.12.2022
Εντάχθηκε το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας και συνοδά έργα» προϋπολογισμού 6.800.360,00 € στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. ​

Μια ακόμα μεγάλη μέρα για το Δήμο Μονεμβασίας. ​
Υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, η απόφαση χρηματοδότησης (ΑΔΑ: ΨΨΖΩΗ-ΦΕΤ) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας και συνοδά έργα» συνολικού προϋπολογισμού 6.800.360,00 €.
Η Δημοτική Αρχή εκπόνησε την προμελέτη του έργου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πάρνωνα Α.Ε. και εξασφάλισε τις απαραίτητες εγκρίσεις προκειμένου ο φάκελος να είναι πλήρης για να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
​Ευχαριστούμε την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη για την πολύτιμη βοήθειά της και την καλή συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου κατά τη διαδικασία ωρίμανσης του έργου, το Γενικό Γραμματέα κο Γιώργο Διδασκάλου, καθώς και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Θεόδωρο Σκυλακάκη για την ένταξή του.
​Η πράξη αφορά: α) Στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Αναβατορίου – Τελεφερίκ αντιστρεπτής λειτουργίας στο κάστρο της Μονεμβασιάς, β) Στην εκπόνηση και εφαρμογή μελετών διαμόρφωσης δικτύου διαδρομών περιήγησης και γ) Στην αποκατάσταση της ανωδομής του τμήματος τείχους της Άνω Πόλης της Μονεμβασίας στη θέση άφιξης του αναβατορίου.
​Πρόκειται για ένα οραματικό έργο ανάπτυξης και αναβάθμισης του Κάστρου Μονεμβασίας με σεβασμό στο χώρο, το τοπίο και το περιβάλλον, με το οποίο θα εξασφαλίζεται πρωτίστως η πρόσβαση εμποδιζομένων ατόμων, καθώς και ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην Άνω Πόλη Μονεμβασίας και η ταχύτερη προσέγγιση σε αυτή στο πλαίσιο της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και μεταφοράς υλικών για τη συντήρηση των μνημείων της Άνω Πόλης. ​ ​​​​​​​

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Δελτίο Τύπου
_____________________________________
28.11.2022

ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ (ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ 6.800.360 € ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

​Ύστερα από επίπονες προσπάθειες του ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και της ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ , ολοκληρώθηκε η σύνταξη και η υποβολή στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΠΟ.Α στις 24/11/2022, το Τεχνικό Δελτίο για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας και συνοδά έργα» συνολικού Π/Υ 6.800.360,00€.

​Η πράξη αφορά:

α)στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αναβατορίου αντιστρεπτής λειτουργίας στο κάστρο της Μονεμβασιάς, πρωτίστως για την εξασφάλιση της πρόσβασης εμποδιζομένων ατόμων καθώς και ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην Άνω Πόλη Μονεμβασίας, και δευτερευόντως για την ταχύτερη προσέγγιση σε αυτή στο πλαίσιο της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και μεταφοράς υλικών για τη συντήρηση των μνημείων της Άνω Πόλης,

β)στην εκπόνηση και εφαρμογή μελετών διαμόρφωσης δικτύου διαδρομών περιήγησης στον αρχαιολογικό χώρο της Άνω Πόλης και σύνδεσης του χώρου άφιξης του αναβατορίου με τα επισκέψιμα μνημεία της Άνω Πόλης, που θα συνιστά και το σημείο κατάληξης των διαδρομών περιήγησης. Μεγάλα τμήματα του δικτύου θα είναι προσεγγίσιμα από εμποδιζόμενα άτομα. Οι μελέτες που θα εκπονηθούν είναι: Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές εργασίες, Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ και

γ)αποκατάσταση της ανωδομής του τμήματος τείχους της Άνω Πόλης της Μονεμβάσιας στη θέση άφιξης του αναβατορίου με εργασίες καθαρισμού των ριζικών συστημάτων από τις παρειές και τη βάση του τείχους, εφαρμογή βαθέως αρμολογήματος με κονίαμα συμβατό με το υφιστάμενο, εφαρμογή ενεμάτων ομογενοποίησης, λιθοσυρραφές στις περιοχές των ρηγματώσεων, τοπικές καθαιρέσεις- ανακτίσεις τμημάτων λιθοδομών, τοπικές συμπληρώσεις ανάδειξης επάλξεων και στέψεων ανωδομής, κατασκευή τελικών αρμολογημάτων, τοπικές αποχωματώσεις στη βάση του τείχους, λήψη μέτρων απορροής ομβρίων.

​Το αναβατόριο (τελεφερίκ) της Μονεμβασίας θα είναι ένα εξαιρετικά καινοτόμο, για αρχαιολογικό χώρο, έργο, το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά στην ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης τόσο της Άνω Πόλης όσο και του Κάστρου της Μονεμβασίας.​

Ο. Δήμαρχος Μονεμβασίας
Ηρακλής Γ. Τριχείλης

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ

 • Με 40.000 € από χρήματα του Δήμου Μονεμβασίας , σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή ΠΑΡΝΩΝΑ εκπόνησε την προμελέτη του έργου .
 • Με συνεχή συνεργασία του Δημάρχου Μονεμβασίας με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γιώργο Διδασκάλου , για την εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων αλλά και για τα συνοδά έργα στην Άνω Πόλη ( συντήρηση τειχών και κατασκευή διαδρομών ) .
 • Η ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης έγινε μετά από συνεργασία του Δημάρχου Μονεμβασίας Ηρακλή Τριχείλη με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη .
 • Ο Δήμος είναι κύριος του έργου , το ενέταξε στο ταμείο Ανάκαμψης , θα κάνει την δημοπράτηση και την επίβλεψη κατασκευής του έργου . Άνω Πόλη που σήμερα δεν μπορεί , θα βοηθήσει στον ποιοτικό τουρισμό και στην τοπική ανάπτυξη .

ΠΟΙΑ ΤΑ ΩΦΕΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ

 • Μια δύσκολη και ανηφορική διαδρομή διαρκείας μισής ώρας τουλάχιστον , απαγορευτική για ανθρώπους με δυσκολία στην μετακίνηση , θα αντικατασταθεί με διαδρομή 5 λεπτών .
 • Σήμερα στην πλήρη σαιζόν , τον Αύγουστο πχ στο Κάστρο μπαίνουν καθημερινά 1500 ως 2000 άτομα και στην Άνω πόλη το πολύ 300 άτομα την ημέρα . Με το τελεφερίκ θα μπαίνουν στην Άνω Πόλη τουλάχιστον 1000 άτομα την ημέρα .
 • θα δοθεί η δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα κίνησης ή με ειδικές ανάγκες να ανέβουν πράγμα που σήμερα είναι απαγορευτικό συν το γεγονός ότι σε ένα ατύχημα στην Άνω Πόλη θα υπάρχει γρήγορη και ασφαλής μετακίνηση του ασθενούς .
 • Συμπερασματικά : Το τελεφερίκ θα συμβάλει τα μέγιστα στην ανάδειξη της Άνω Πόλης , θα φέρει κοντά τους επισκέπτες σε αυτήν , θα βοηθήσει παρά πολύ στην διάσωση των κτιρίων και των μνημείων , θα δώσει την δυνατότητα σε παρά πολύ κόσμο να ανεβεί στη Άνω Πόλη

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ ?

Όσον αφορά την άποψη ότι δήθεν δεν γίνεται ιεράρχηση των έργων από το Δήμο Μονεμβασίας και ότι προτάσσεται το τελεφερίκ έναντι του οδικού δικτύου είναι ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ , αφού ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι τα έργα για την κατασκευή του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου έχουν ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ αλλά και ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ , αφού το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όχι του Δήμου Μονεμβασίας .

Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Δήμος για την υλοποίηση μεγάλων έργων δεν παίρνει επιχορηγήσεις για να τις διαθέσει σε όποιο έργο αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο , αλλά υποβάλει προτάσεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα της πολιτείας , τα οποία αφορούν συγκεκριμένες δράσεις και προσπαθεί ανταγωνιστικά με άλλους δήμους να ενταχθεί σε αυτά .

Τα συγκεκριμένα χρήματα αν δεν τα έπαιρνε ο Δήμος μας , παρουσιάζοντας έγκαιρα μελέτες και άδειες ή ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟ ή ΘΑ ΕΜΕΝΑΝ ΑΔΙΑΘΕΤΑ , δεν θα γινόταν Ιατρείο ή οδικά δίκτυα ή οτιδήποτε άλλο .

Δείτε επίσης