Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας είναι ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους σε έκταση στη χώρα με πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων και ο αγροτικός τομέας είναι ένας από τους δύο πυλώνες ανάπτυξης.

Η αγροτική οδοποιία είναι η πρώτη προτεραιότητα για το Δήμο.

Ήδη την τελευταία διετία ενταχθήκαμε σε δύο προγράμματα αγροτικής οδοποιίας προϋπολογισμού 3.200.000 ευρώ, έτσι διατέθηκαν από 30.000 ευρώ σε όλες τις Κοινότητες για τσιμεντοστρώσεις σε δύσκολα τμήματα τα οποία χρειάζονται συντήρηση κάθε χρόνο. Τα έργα αυτά είναι σε εξέλιξη.

Έχουμε δε αιτηθεί κατά προτεραιότητα στο νέο ΕΣΠΑ να υπάρξουν προσκλήσεις για αγροτική οδοποιία.

Ειδικότερα για τις εντάξεις έργων αγροτικής οδοποιίας:

Α. σε συνολικό μήκος 3.806,00 μέτρων, τσιμεντοστρώσεις σε τμήματα αγροτικών δρόμων δύσκολα στην προσπέλαση προς τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν τσιμεντοστρώσεις ώστε να συντηρηθούν – βελτιωθούν αγροτικοί δρόμοι στη Δ.Ε Βοιών στις Κοινότητες Καστανέας, Αγίων Αποστόλων, Κάμπου και Αγίου Γεωργίου, Δ.Ε Μονεμβασίας στις Κοινότητες Μονεμβασίας, Νομίων, Βελιών, Αγίου Ιωάννη, Αγίου Νικολάου, Δ.Ε Ζάρακα στις Κοινότητες Ιέρακα και Χάρακα και Δ.Ε Μολάων στις Κοινότητες Μολάων, Πακίων του Δήμου.

Β. σε συνολικό μήκος 18.481 μέτρων, τσιμεντοστρώσεις σε τμήματα αγροτικών δρόμων δύσκολα στην προσπέλαση προς τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τα οποία αναγκάζεται ο Δήμος να συντηρεί κάθε έτος με δυσβάστακτο κόστος. Συγκεκριμένα θα συντηρηθούν – βελτιωθούν αγροτικοί δρόμοι:
α) ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑΤURA2000, σε 179 θέσεις συνολικού μήκους 16.436 μέτρων και
β) ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑΤURA2000, 19 θέσεις συνολικού μήκους 2.045 μέτρων.

Γ. Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου αφορούσε σε εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αγροτικών οδών (τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις) σε μήκος 5.000 μέτρων περίπου, στις κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και σε τμήματα δύσκολα στην προσπέλαση προς τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για τα οποία ο Δήμος αναγκάζεται κάθε έτος να συντηρεί με δυσβάστακτο κόστος.

  • Προϋπολογισμός Α’:
    499.999 €.

  • Προϋπολογισμός Β’:
    2.407.980 €.
  • Προϋπολογισμός Γ’:
    694.843,91 €.

Ο Δήμος Μονεμβασίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει τους δημότες του, ότι υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Πέτσα Στυλιανό, η απόφαση χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας» συνολικού προϋπολογισμού 2.407.980,50 €.
Η Δημοτική Αρχή ύστερα από μεθοδευμένες ενέργειές της, εκπόνησε τη μελέτη του έργου και εξασφάλισε τις απαραίτητες εγκρίσεις, προκειμένου ο φάκελος να είναι πλήρης για να
χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Η πράξη αφορά σε εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αγροτικών δρόμων σε όλες τις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου σε συνολικό μήκος 18.481 μέτρων, με τσιμεντοστρώσεις σε τμήματα αγροτικών δρόμων δύσκολα στην προσπέλαση προς τις
αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τα οποία αναγκάζεται ο Δήμος να συντηρεί κάθε έτος με δυσβάστακτο κόστος.
Συγκεκριμένα θα συντηρηθούν – βελτιωθούν αγροτικοί δρόμοι:
α) ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑΤURA2000, σε 179 θέσεις συνολικού μήκους 16.436 μέτρων και
β) ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑΤURA2000, 19 θέσεις συνολικού μήκους 2.045 μέτρων.
Το εν λόγω έργο θα συμβάλει αφενός στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων της παραγωγής, διευκολύνοντας την ασφαλή πρόσβασή τους στον τόπο εργασίας τους και τον
εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (εύκολη πρόσβαση μηχανών και διακίνηση της παραγωγής) και αφετέρου στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Δείτε επίσης