Βελτίωση και διάστρωση παραλιακού δρόμου Νεάπολης – Πούντας

Το έργο αφορά στη βελτίωση – ασφαλτόστρωση υφιστάμενης Δημοτικής παραλιακής οδού μήκους 3.389 km, η οποία σήμερα αποτελείται από χωμάτινη οδό και αρχίζει από το αλιευτικό καταφύγιο ‘’Αυλοσπήλου’’ και καταλήγει στην κάθετη ασφαλτοστρωμένη οδό που οδηγεί προς τον Άγιο Γεώργιο/Αγίους Αποστόλους (θέση «Νερατζιώνας»).
Με την κατασκευή του νέου έργου υποδομής το οποίο με την ολοκλήρωσή του θα επιφέρει προστιθέμενα αξία στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης Βοιών , θα ενισχυθεί η τουριστική ανάπτυξη με υποδομές που εξασφαλίζουν ασφάλεια και άνεση στο κοινό.
Ο τελικός ασφαλτοστρωμένος δρόμος θα περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 2,75μ., σταθεροποιημένο έρεισμα πλάτους 1,00μ. προς την πλευρά του θαλασσίου μετώπου, και Πεζοδρόμιο πλάτους 1.75μ., στη εσωτερική πλευρά της οδού για την εξυπηρέτηση των παρακείμενων ιδιοκτησιών, των λουομένων και των περιπατητών.
Για το ανωτέρω έργο έχουν υποβληθεί για έγκριση οι σχετικές μελέτες.

  • Προϋπολογισμός:
     2.500.000 €.

Δείτε επίσης