Πυλώνες Ανάπτυξης

Η λειτουργία του Δήμου και η προσπάθεια για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, πρέπει να στηριχθεί στη νέα περίοδο στους παρακάτω βασικούς στρατηγικούς τομείς, που εξειδικεύονται σε ειδικούς στόχους και δράσεις μέσα από μια ανοιχτή και συνεχή διαδικασία σύνθεσης προτάσεων και ιδεών.

1. Βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου

για αποτελεσματική διοίκηση, άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη, διαφάνεια και αποδοτικότητα των πόρων και υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Μονεμβασίας

2. Ολοκλήρωση και νέες Υποδομές

που θα στηρίξουν μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, οδικές προσβάσεις, λιμένες, μαρίνες, τουριστικά και αλιευτικά καταφύγια, βιολογικοί καθαρισμοί, διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Κατασκευή Τουριστικού Λιμένα και Μαρίνας στο Παλαιόκαστρο

Επέκταση Λιμενικής Εγκατάστασης Παλαιοκάστρου

Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Νεάπολης

Περιφερειακός Νεάπολης και νέος δρόμος Νεάπολη – Παλαιόκαστρο

Κατασκευή περιφερειακής οδού προς Γηροκομείο Μολάων

Προυπολογισμός: 1.400.00 €

Ανάπλαση περιοχής Μπράμου Δ.Ε. Μολάων

Δημιουργία υδατοδρομίου στο Λιμένα Μονεμβασίας

Βελτίωση και διάστρωση παραλιακού δρόμου Νεάπολης – Πούντας

Προυπολογισμός: 2.500.000 €

Λιμενική Εγκατάσταση Πούντας – Κατασκευή Νέου Κτιρίου Λιμένα

Προυπολογισμός: 590.000 €

Ανάπλαση πλατείας στην Δ.Κ. Νεάπολης – Βιοκλιματικός σχεδιασμός

Προυπολογισμός: 500.000 €

Πεδίο προσγείωσης – απογείωσης ελαφρών αεροσκαφών στη Δ.Ε. Βοιών

Λιμενικά έργα λιμένα Πούντας

Ανάπλαση παραλιακού μετώπου από παιδική χαρά έως Κάκαβο Μονεμβασίας

Ανακατασκευή πεζοδρομίων Νεάπολης

Προυπολογισμός: 216.640,67 €

Αναμόρφωση αστικού δικτύου στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μολάων

Προυπολογισμός: 747.199,99 €

Πολεοδομικός σχεδιασμός οικισμών Γέφυρας και Αγίας Κυριακής

Συντήρηση – Επισκευή κτιρίου Γυμνασίου Νεάπολης

Προυπολογισμός: 1.538.938 €

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιρίου «ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ» Νεάπολης

Προυπολογισμός: 320.000 €

Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα

Προυπολογισμός: 463.005,36 €

Αλιευτικό καταφυγίο Ελαίας

Προυπολογισμός: 1.360.000 €

Νέα είσοδος Πακίων

Επέκταση δικτύου αποχέτευσης από Βιολογικό Μονεμβασίας έως οικισμό Ξηφιά

3. Ένταξη και προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στην αναπτυξιακή διαδικασία,

ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, εξοικονόμηση και επανάχρηση ύδατος, αντιμετώπιση υφαλμύρινσης. Πρόταση για νέες προστατευόμενες περιοχές, ορεινός όγκος του Μαλέα στα Βάτικα, ορεινός όγκος στο Χιονοβούνι.

Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων με σκοπό την απεριόριστη άρδευση

Κατασκευή υδατοφραγμάτων και λιμνοδεξαμενών στο Δήμο Μονεμβασίας

Σχέδιο Ασφάλειας Νερού

Προυπολογισμός: 80.000 €

Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης στο Δήμο Μονεμβασίας

Προυπολογισμός: 2.740.231 €

Νέες προστατευόμενες περιοχές – NATURA, Καταφύγια Άγριας Ζωής, Τοπία, Φυσικοί Σχηματισμοί

Ένταξη του Ορεινού Όγκου “Χιονοβουνίου” Πάρνωνα, στο δίκτυο προστασίας περιοχών “άνευ δρόμων” Π.Α.Δ.

4. Αγροτική οικονομία,

βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας με αναζήτηση πόρων από οποιοδήποτε διαθέσιμο πρόγραμμα στην επόμενη πενταετία, παραγωγή ποιοτικών προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, δράσεις για στήριξη του εισοδήματος του αγρότη και του επιχειρηματία του αγροτικού χώρου. Αποζημιώσεις ζημιών ΕΛΓΑ, ΠΣΕΑ.

Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας

Αποζημιώσεις ΠΣΕΑ – ΕΛΓΑ

5. Σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη

με αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, ενδυνάμωση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και των δράσεων της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου.

Προστασία και προβολή των ορεινών όγκων Ζάρακα και χερσονήσου Μαλέα για την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού

Πρόταση Αναβάθμισης των υφιστάμενων διαδρομών πεζοπορίας Δήμου Μονεμβασίας

Προυπολογισμός: 789.644,59 €

Τουρισμός και Ανάπτυξη

6. Στήριξη της επιχειρηματικότητας

 με εξωστρέφεια, διεκδίκηση και ένταξη σε προγράμματα ίδρυσης και βελτίωσης επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα LEADER στο Δήμο Μονεμβασίας

ΠΑΛΥΘ 2021-2027 – Δράσεις της Τοπικής Στρατηγικής για την ενίσχυση των αλιευτικών περιοχών

7. Υγεία – Πρόνοια – Κοινωνική Πολιτική:

Διατήρηση και βελτίωση Νοσοκομείου Μολάων, Κ.Υ. Νεάπολης και των άλλων δομών υγείας. Κοινωνική φροντίδα, κοινωνική ενσωμάτωση, προληπτική ιατρική προαγωγής της υγείας με τη συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.

Πρόνοια στο Δήμο Μονεμβασίας

Κοινωνική πολιτική – επιχορήγηση Ιδρύματων της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης

Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – ΚΕΠ Υγείας

Στήριξη λειτουργίας Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων

Στήριξη λειτουργίας Κέντρου Υγείας Νεάπολης

8. Παιδεία:

Λειτουργία της σχολής Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων) στη Νεάπολη. Βελτίωση των υποδομών και των δομών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Ολοκλήρωση των σχολικών κτιρίων που κατασκευάζονται. Βελτιώσεις – συντηρήσεις στα σχολικά κτίρια.

A.E.N. Νεάπολης

Κατασκευή κτιρίου Παιδικού Σταθμού Μολάων

Προυπολογισμός: 1.326.800 €

9. Πολιτισμός:

Βασική παράμετρος για το χαρακτήρα και το πρότυπο της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου. Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού μας αποθέματος. Ολοκλήρωση έργων που αφορούν στον πολιτισμό και ένταξη νέων. Κατασκευή ανοικτού θεάτρου στη Δ.Ε. Βοιών. Στερέωση και η ενίσχυση του μυλαύλακου του Κοκκολάκη. Αποκατάσταση και αξιοποίηση του παραχωρημένου κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου Μολάων με μεταφορά της βιβλιοθήκης στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας.

Ολοκλήρωση προμήθειας και εγκατάστασης αναβατορίου ατόμων για το Κάστρο της Μονεμβασιάς και συνοδά έργα

Προυπολογισμός: 6.800.360 €

Ολοκλήρωση φωτισμού Bράχου Μονεμβασίας

Προυπολογισμός: 980.000 €

Κατασκευή ανοικτού θεάτρου στη ΔΕ Βοιών

Μετατροπή οικίας Γιάννη Ρίτσου στο Κάστρο Μονεμβασίας σε Δημοτικό Μουσείο

Στερέωση και ενίσχυση του Μυλαύλακου Κοκκολάκη

Κατασκευή ποδηλατόδρομου από οικισμό Γέφυρας έως Αγία Κυριακή Μονεμβασίας

Αποκατάσταση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Μολάων

Ανάπλαση δρόμου Γέφυρα – Κάστρο Μονεμβασίας

10. Αθλητισμός:

Μία ακόμα βασική παράμετρος για την ευημερία των πολιτών, όλων των ηλικίων, στον Δήμο μας. Σχεδιάζεται η ολοκλήρωση των αθλητικών εγκαταστάσεων στους ελεύθερους χώρους του Δημοτικού Στάδιου Μολάων, ταρτάν στο Δήμοτικό Στάδιο Νεάπολης, το Κλειστό γήπεδο Νεάπολης στο οποίο έχουν ξεκινήσει εργασίες, γήπεδο τένις στη Μονεμβάσια και γήπεδο 7X7 στο Κυπαρίσσι.

Κατασκευή κλειστού Γυμναστήριου στην πόλη της Νεάπολης

Προυπολογισμός: 1.700.000 €

Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Μολάων

Προμήθεια και εγκατάσταση ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης

Κατασκευή γηπέδου τένις στη Μονεμβασιά

Προυπολογισμός: 50.000 €

Κατασκευή νέου γηπέδου μπάσκετ στο χώρο Λυκείου Νεάπολης

Προυπολογισμός: 42.760 €

Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 7×7 στο Κυπαρίσσι

Προυπολογισμός: 88.000 €

Το αναπτυξιακό όραμα για το Δήμο μας, είναι να αποτελέσει μια βιώσιμη περιοχή οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, γνώσης και βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με το περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Έναν τόπο με μία συνείδηση που υποστηρίζεται από έναν αποτελεσματικό ΔΗΜΟ, ο οποίος αντιμετωπίζει την περιοχή σαν σύνολο, δημιουργώντας μια νέα ταυτότητα.