Q & A

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορεί ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να βρει πληροφορίες σχετικά με το εκλογικό διαμέρισμα στο οποίο μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. mpp.ypes.gov.gr
Ο Δήμος χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις λειτουργικές του ανάγκες και από ίδια έσοδα. Από τη συνολική χρηματοδότηση που λαμβάνει υπάρχει ένα ποσό που είναι για έργα. Το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάση το πληθυσμό του δήμου μας και φτάνει τις 400 χιλιάδες ετησίως, ένα ποσό που είναι πολύ υποδεέστερο από τις ανάγκες του δήμου μας και από τα ποσά που διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων.

Τα ανταγωνιστικά προγράμματα π.χ. ΕΣΠΑ είναι προγράμματα χρηματοδότησης με περιορισμένο συνολικό προϋπολογισμό που διεκδικούνται από το σύνολο των Δήμων, Περιφερειών κλπ. Η επιτυχία και η εξασφάλιση σημαντικών ποσών οφείλεται στην ετοιμότητα των μελετών και των προτάσεων που καταθέσαμε έγκαιρα και τεκμηριωμένα. Το σύνολο των ποσών αυτών από τα ανταγωνιστικά προγράμματα υπερβαίνει τα 107 εκατομμύρια ευρώ και είναι είκοσι μία φορές μεγαλύτερο από το σύνολο των 5 εκατομμυρίων που έλαβε ο Δήμος βάσει πληθυσμού.

Τα αντισταθμιστικά ωφελήματα για έργα, εργασίες, δράσεις, μελέτες κ.λ.π. που εκτελέσθηκαν και θα εκτελεσθούν στην περιοχή του Ζάρακα, Κοινότητες
Κουπιών και Ρειχέας και θα πληρώσει η εταιρεία λόγω της εγκατάστασης των δύο τελευταίων Αιολικών Πάρκων στο Ζάρακα.

Τα έργα προτείνονται από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, υπογράφεται ιδιωτικό τριμερές συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου, του κατασκευαστή και της εταιρείας. Ο Δήμος επιβλέπει το έργο και πιστοποιεί την πρόοδο και την ολοκλήρωσή του. Μετά από αυτό, ο κατασκευαστής εξοφλείται από την εταιρεία, χωρίς ο Δήμος να διαχειρίζεται ούτε ένα ευρώ σε χρήματα. Όλα τα τριμερή ιδιωτικά συμφωνητικά υπάρχουν στο Δήμο, όπου αναγράφονται λεπτομερώς τα εκτελεσθέντα έργα.

Με τον τρόπο αυτόν, τα έργα έγιναν σύντομα σε 1-2 μήνες από την ανάθεσή τους, παράχθηκε σχεδόν διπλάσιο έργο, γιατί δεν είχαν εργολαβικό όφελος 18%, απρόβλεπτα 15% και συμφωνήσαμε χαμηλές τιμές μονάδας. Τα έργα αυτά εκτελέστηκαν και εκτελούνται με πλήρη διαφάνεια, έχουν αλλάξει την εικόνα των ωφελούμενων περιοχών και είναι πολλαπλάσια σε σχέση με άλλες παρόμοιες συμφωνίες Δήμων, συμφωνία που επιτεύχθηκε με πολύ σκληρή διαπραγμάτευση παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας, του δικηγόρου και μηχανικού του Δήμου.

Τα ωφελήματα αυτά είναι είκοσι φορές μεγαλύτερα από αυτά που είχε αποδεχθεί ο πρώην Δήμος Μολάων το 2003 όταν στη διοίκησή του ήταν και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κος Νικολινάκος για την τοποθέτηση Αιολικών Πάρκων στην Κοινότητα Κουπίων.

Εκτός αυτών, μετά την εκτέλεση των έργων, τα χρήματα πληρώνονται απευθείας από την εταιρεία στους εργολάβους, σύμφωνα με τα τιμολόγια που έχουν εκδώσει και μετά από την αποστολή τους στην εταιρεία. Ουδέποτε μπήκε στα ταμεία του Δήμου έστω και ένα ευρώ!

Άρα δεν χάθηκαν από τα ταμεία του Δήμου. Επίσης τα χρήματα αυτά είναι εκτός των χρημάτων που λαμβάνουν οι Κοινότητες το 1,7% και το 1% που λαμβάνουν οι κάτοικοι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, του ακαθάριστου ετήσιου τζίρου.